IstokNet ima sklopljen ugovor sa organizacijom Zaštita potrošača Beograd u vezi sa članom 82 Zakona o zaštiti potrošača Republike Srbije tj. člana Komisije za rešavanje reklamacija i Savedodavnog tela iz organizacije potrošača registrovanih kod Ministarstva trgovine i telekomunikacija Republike Srbije.